به دامنه ی خودم بازگشتم و از این خانه ای که چند صباحی در آن مهمان بودم، رحیل کردم.
زین پس میتوانید حلاج الاسرار را در Bathaei.ir بخوانید

+اولین پست: بازگشتی غرورآفرین